Rødtråd

Den røde tråden

I mitt univers henger alt sammen. Det finnes ikke løse elementer. Alt har en bevisst eller ubevisst årsak. Jeg liker å få ting til å henge sammen. Både i mikro- og makroperspektiv.

På overflaten kan det synes at Reinspikka Suksess handler om grafisk design og markedsføring. Og ja, det gjør det også. Men markedstiltakene og det visuelle uttrykket reflekterer det som skjer bak sceneteppet. Min jobb er å få det hele til å henge sammen. Fra innerst til ytterst. Fra det indre liv i din bedrift til det ytre uttrykket markedet oppfatter.

Tiltak – mål – visjon

Å drive business handler om nettopp dette. Indre verdier som manifesteres gjennom beslutninger og handlinger, med et ønske om å oppnå mål og drømmer. Handlinger og tiltak skal fører deg nærmere målene og nærmere bedriftens overbygning – eller visjon. Det som limer det hele sammen og gjør arbeidet meningsfylt.

Hvem du er påvirker bedriftens framtid

Når jeg jobber med deg som kunde, er jeg alltid interessert i å finne ut hvem du er. Bedriften i seg selv er ingen ting uten deg og de andre som jobber der. Heller ikke uten kundene som kjøper varer og tjenester. Det er du som eier og driver bedriften som tar beslutningene. Du og dine ansatte er skaperne, som manifesterer og kanaliserer drømmer med de beslutninger og handlinger som gjøres. Den beste jobben kan jeg gjøre når jeg blir kjent med hva som driver deg og dine medarbeidere, og på hvilket grunnlag du tar dine beslutninger i business.

Er det drømmen om å lykkes eller frykten for å falle som styrer?

Det er mange ting som påvirker oss mennesker, og som blir avgjørende for hvilke beslutninger vi tar. I store trekk kan vi dele det inn i to hovedgrupper: Beslutninger og handlinger basert på frykt (utrygghet), eller beslutninger og handlinger basert på kjærlighet (tillit). Vi er fostret opp med systemer rundt oss som belønner prestasjoner med anerkjennelse og økonomiske påskjønnelser. Vi har gjennom den kulturen vi er vokst opp med lært oss de normer og regler som gjelder. Og beveger vi oss utenfor disse rammene kommer sanksjonene. Vi er alle til en viss grad redde for å havne utenfor. Miste ansikt, anerkjennelse eller mislykkes. For å unngå dette våger vi ikke å risikere det som skal til for å skape noe nytt. I frykt for å falle. Mange av oss lar heller drømmer være drømmer. Vi fortsetter i stedet å gjøre som før.

Repeterer du det gamle eller skaper du noe nytt?

I business er det likedan. Hvis du har startet din egen bedrift har du allerede våget å risikere en god del. Din suksess er avhengig av at du tar valg og handler på en måte du ikke har gjort før.

«Hvis du gjør det du alltid har gjort får du det du alltid har fått».

Øk sjansen for å lykkes

Det er derfor jeg er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter med å handle på en mer bevisst måte. Her ligger det et stort potensial for de fleste. Det er ved å se nærmere på den enkeltes unike perspektiv å se verden fra, og forstå hvorfor en bedriftseier handler som han/hun gjør, det er mulig å ekspandere og øke sjansen for å gjøre små og store drømmer til virkelighet betraktelig.

Den røde tråden

Tilbake til markedsføring: Du som bedriftseier eller leder er selve drivkraften i bedriften. Hvor bevisst er du på valgene du tar for din bedrift? Fører dine valg deg på stødig kurs mot bedriftens mål og visjoner? Det er mye å lære ved å følge den røde tråden fra resultatet av en handling og hele veien tilbake til kjernen av hvorfor vi handler som vi gjør i ulike settinger, og slik bli en mye mer bevisst skaper av suksess.

Resultatene vil komme

Det er slik jeg ofte hjelper mine kunder. Din markedskommunikasjon vil alltid speile det indre i din bedrift. Det er mye å hente på å få tydelig fram i markedskommunikasjonen hvem du/dere er og hva dere står for som mennesker og bedrift. Få tåka til å lette, få tak i det som er ekte, viktig og riktig og bli kvitt «støyen». Følge den røde tråden helt fra den innerste kjerne, verdiene som er ekte, viktige og riktige, årsaken til at du gjør akkurat det du gjør, og helt ut i kommunikasjonen med markedet. Slik vil du oppnå større troverdighet og integritet og begynne å tiltrekke deg de riktige kundene – og resultatene vil komme.

Trude Bjørlykke Hansen, daglig leder

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on linkedin